Tłumacz - wzór CV

Wzór CV dla tłumacza został opracowany w dwóch wariantach: tradycyjnym oraz nowoczesnym.

Dokumenty w obu wersjach zapisane są w formacie DOC i PDF oraz spakowane w pliku .zip.

Pobrany szablon Curriculum Vitae należy samodzielnie edytować. Jeśli masz z tym problemy, możesz skorzystać z oferty: pisanie CV.

Polecamy również poradnik, z którego dowiesz się w jaki sposób napisać profesjonalne dokumenty aplikacyjne oraz znaleźć pracę. Szczegóły tutaj.

 

Kategoria Wzory Curriculum Vitae
Rozdział Nauczanie, wychowanie i działalność kulturalna
Dział Inni

Tłumacz jest to osoba zajmująca się przekładem tekstu z jednego języka na drugi. Tłumaczy można podzielić na pisemnych i ustnych, jednak większość z nich trudni się dwoma rodzajami tłumaczeń. Tłumacz ustny zajmuje się tłumaczeniem słowa mówionego. Praca wykonywana jest najczęściej podczas spotkań, konferencji. Tłumaczenie może być wykonywane w blokach, gdzie po jednym lub kilku zdaniach następuje ich tłumaczenie lub ciągłe, kiedy tłumacz dokonuje tłumaczenia w ciągu, bez przerw. Tłumaczenia pisemne są prostsze, polegają na przekładzie pism i dokumentów. Ze względu na bardzo dużą różnorodność i ogrom materiału do nauki tłumacze najczęściej specjalizują się w węższych dziedzinach jak na przykład: tłumacze literatury, pism urzędowych, pism biznesowych, pism procesowych itp. Celem tłumaczenia jest jak najwierniejsze przełożenie tekstu na inny język.Tłumacz pracuje w biurze, własnym mieszkaniu lub podczas spotkań i rozmów handlowych, seminariów itp. Do pracy niezbędny jest komputer oraz słownik. W pracy wykorzystywane również liczne materiały i wzorce tłumaczeń.

Brak

Brak