Brukarz - wzór CV

Wzór CV dla brukarza otrzymasz w dwóch wariantach: tradycyjnym oraz nowoczesnym.

Dokumenty w obu wersjach zapisane są w formacie DOC i PDF oraz spakowane w pliku .zip.

Pobrany szablon Curriculum Vitae należy samodzielnie edytować. Jeśli masz z tym problemy, możesz skorzystać z oferty: pisanie CV.

Polecamy również poradnik, z którego dowiesz się w jaki sposób napisać profesjonalne dokumenty aplikacyjne oraz znaleźć pracę. Szczegóły tutaj.

 

Kategoria Wzory Curriculum Vitae
Rozdział Budownictwo i architektura
Dział Robotnicy budowlani

Brukarz to pracownik zatrudniony w przemyśle budowlanym, w gałęzi drogownictwa. Jego najważniejszym zadaniem jest brukowanie, naprawianie i rozbieranie nawierzchni ulic, placów, dróg, chodników, skarp i przejazdów. Materiałami stosowanymi przez brukarza w jego pracy są: kamień, cegła klinkierowa, płyty kamienno-betonowe lub kostka brukowa. Do obowiązków brukarza jest również dbanie o właściwe składowanie materiałów przez niego wykorzystywanych. Przed przystąpieniem do pracy właściwej, musi on dokonać niwelacji podłoża, co wiąże się z wykonaniem wykopów lub nasypów w odpowiednich miejscach. Następnie wykonuje żwirowy podkład, utwardzony za pomocą zagęszczarki mechanicznej. Na tak przygotowane podłoże, układa właściwą warstwę wierzchnią. Brukarz wykonuje swoje obowiązki przede wszystkim na wolnym powietrzu, przez co narażony jest na działanie niesprzyjających warunków atmosferycznych oraz na ryzyko występowania nieszczęśliwych wypadków. Dolegliwości związane z tym zawodem to przede wszystkim zmiany reumatyczne oraz urazy narządu słuchu.

Brak

Brak