Nauczyciel akademicki (wykładowca) - wzór listu motywacyjnego

Wzór listu motywacyjnego dla nauczyciela akademickiego (wykładowcy) został opracowany w dwóch wariantach: tradycyjnym oraz nowoczesnym.

Dokumenty w obu wersjach zapisane są w formacie DOC i PDF oraz spakowane w pliku .zip.

Pobrany szablon listu motywacyjnego należy samodzielnie edytować. Jeśli masz z tym problemy, możesz skorzystać z oferty: pisanie listu motywacyjnego.

Polecamy również poradnik, z którego dowiesz się w jaki sposób napisać profesjonalne dokumenty aplikacyjne oraz znaleźć pracę. Szczegóły tutaj.

 

Kategoria Wzory listów motywacyjnych
Rozdział Nauczanie, wychowanie i działalność kulturalna
Dział Nauczyciele i wychowawcy szkolni

Nauczyciel akademicki jest to inaczej wykładowca. Osoba ta pracuje na uczelniach wyższych, a do jej głównych zadań należy prowadzenie prac badawczych w danej dziedzinie oraz kształcenie studentów. Proces dydaktyczny na uczelni może przybierać cztery różne formy: wykłady, gdzie studenci zapoznają się z wiedzą teoretyczną, ćwiczenia oraz zajęcia laboratoryjne, gdzie wykorzystuje się zdobytą wiedzę w praktyce oraz seminaria, na których studenci przygotowują się do napisania pracy magisterskiej. Drugim ważnym elementem pracy nauczyciela akademickiego oprócz kształcenia studentów jest prowadzenie pracy naukowej. Wykładowca prowadzi badania teoretyczne lub doświadczalne. Następnie opisuje zjawiska, metody badawcze, wyniki oraz formułuje wnioski i zależności. Wykładowca swą wiedzę i wyniki badań publikuje w książkach, czasopismach naukowych lub dzieli się wiedzą na konferencjach i seminariach naukowych.Praca wykładowcy jest pracą indywidualną jednak ze względu na swój charakter wymaga częstych kontaktów z studentami, oraz innymi pracownikami uczelni.

Brak

Brak