Technik farmaceutyczny - wzór listu motywacyjnego

Wzór listu motywacyjnego dla technika farmaceutycznego został opracowany w dwóch wariantach: tradycyjnym oraz nowoczesnym.

Dokumenty w obu wersjach zapisane są w formacie DOC i PDF oraz spakowane w pliku .zip.

Pobrany szablon listu motywacyjnego należy samodzielnie edytować. Jeśli masz z tym problemy, możesz skorzystać z oferty: pisanie listu motywacyjnego.

Polecamy również poradnik, z którego dowiesz się w jaki sposób napisać profesjonalne dokumenty aplikacyjne oraz znaleźć pracę. Szczegóły tutaj.

 

Kategoria Wzory listów motywacyjnych
Rozdział Ochrona zdrowia
Dział Pomocniczy personel medyczny

Większość osób z wykształceniem technika farmaceutycznego znajduje zatrudnienie w aptekach. Do głównych zadań osób tam pracujących należy wykonywanie leków przepisanych przez lekarza, sprzedaż leków gotowych i wszystkich artykułów znajdujących się w ofercie danej apteki. Czynności te osoba pracująca w aptece wykonuje naprzemiennie, aby nie straciła wprawy w wykonywaniu ich bezbłędnie. Zmiany na jakie pracuje personel ustala kierownik lub właściciel apteki. Praca technika farmaceutycznego różni się tym od pracy magistra farmacji, że technik nie może wykonywać i wydawać leków bardzo silnie działających takich jak trucizn i narkotyków. Technik jest na tyle ograniczony w swym zawodzie iż nie może pracować samodzielnie, obowiązkowo na jednej zmianie razem z technikiem musi być magister farmacji, który wykona te czynności i może służyć radą. Będąc zatrudnionym w aptece, technik farmacji pracuje w niewielkim zespole ludzi. Czynności swoje wykonuje częściowo samodzielnie pod ścisłym nadzorem magistra farmacji. Ma stały kontakt z osobami kupującymi wydając im leki. Kontakt ten polega głównie na doradzaniu w sprawie zakupów materiałów medycznych, higienicznych lub kosmetycznych, odpowiadaniu na pytania klientów.

Brak

Brak