Pracownik ochrony osób i mienia - wzór listu motywacyjnego

Wzór listu motywacyjnego dla pracownika ochrony osób i mienia został opracowany w dwóch wariantach: tradycyjnym oraz nowoczesnym.

Dokumenty w obu wersjach zapisane są w formacie DOC i PDF oraz spakowane w pliku .zip.

Pobrany szablon listu motywacyjnego należy samodzielnie edytować. Jeśli masz z tym problemy, możesz skorzystać z oferty: pisanie listu motywacyjnego.

Polecamy również poradnik, z którego dowiesz się w jaki sposób napisać profesjonalne dokumenty aplikacyjne oraz znaleźć pracę. Szczegóły tutaj.

 

Kategoria Wzory listów motywacyjnych
Rozdział Bezpieczeństwo i służba ochrony
Dział Ochrona mienia i osób

Obowiązki osoby zatrudnionej na stanowisku pracownika ochrony osób i mienia polegają przede wszystkim na zapewnieniu ochrony i bezpieczeństwa ludzi oraz powierzonych obiektów, przed atakami z zewnątrz, a także na interweniowaniu w sytuacjach tego wymagających. Obowiązki agentów ochrony zależą w dużej mierze od obiektu ochrony. Jeżeli jest to mienie, wówczas zadaniem agenta jest strzeżenie terenów powierzonych jego opiece, przed włamaniem i kradzieżą. Ochroniarze osób czuwają nad bezpieczeństwem konkretnej osoby, towarzysząc jej 24 godziny na dobę. Ochrona konwojów polega na osłanianiu wartościowych przesyłek. Agenci ochrony zajmują się również zabezpieczaniem imprez, poprzez pilnowanie porządku i spokojnego przebiegu uroczystości. Praca ochroniarza może mieć charakter samodzielny lub zespołowy. Wymaga ona dużej samodyscypliny i umiejętności podporządkowania się poleceniom zwierzchników. Pracownicy agencji ochrony komunikują się między sobą najczęściej za pomocą telefonów komórkowych lub krótkofalówek.

Brak

Brak