Sprzątaczka - wzór podania o pracę

Wzór podania o pracę dla sprzątaczki został opracowany w dwóch wariantach: tradycyjnym oraz nowoczesnym.

Dokumenty w obu wersjach zapisane są w formacie DOC i PDF oraz spakowane w pliku .zip.

Pobrany szablon podania o pracę należy samodzielnie edytować. Jeśli masz z tym problemy, możesz skorzystać z naszej oferty.

Polecamy również poradnik, z którego dowiesz się w jaki sposób napisać profesjonalne dokumenty aplikacyjne oraz znaleźć pracę. Szczegóły tutaj.

 

Kategoria Wzory podań o pracę
Rozdział Rozrywka, rekreacja i turystyka
Dział Pracownicy utrzymania czystości

Szukając pracy jako sprzątaczka, trzeba wiedzieć, że w zawodzie tym potrzebne są takie umiejętności jak dokładność, obowiązkowość, sumienność, systematyczność i uczciwość. Sprzątaczka sama organizuje sobie pracę i ustala kolejność wykonywania poszczególnych czynności, powinna mieć dobre wyczucie czasu i zmysł organizacyjny. Na stanowisku sprzątaczki szpitalnej, hotelowej i sprzątaczki szkolnej przydatna jest umiejętność nawiązywania kontaktu z ludźmi, cierpliwość i wyrozumiałość. Do jej podstawowych zadań należy utrzymanie porządku, czystości, właściwego stanu higieniczno sanitarnego i dbanie o ogólny wygląd powierzonych jej powierzchni. Sprzątaczka pracuje zwykle 8 godzin dziennie, na jedną lub dwie zmiany. Sprzątaczki na ogół podlegają bezpośrednio kierownikowi działu gospodarczego, hotelowe – kierownikowi piętra, a salowe – przełożonej pielęgniarek. Praca sprzątaczki kontrolowana jest okresowo, w wypadku salowych i hotelowych nadzór jest stały. Sprzątaczki w firmach lub domach prywatnych wszelkie warunki pracy uzgadniają bezpośrednio z osobą zatrudniającą je i są przez nią kontrolowane.

Brak

Brak