Agent celny - wzór podania o pracę

Wzór podania o pracę dla agenta celnego został opracowany w dwóch wariantach: tradycyjnym oraz nowoczesnym.

Dokumenty w obu wersjach zapisane są w formacie DOC i PDF oraz spakowane w pliku .zip.

Pobrany szablon podania o pracę należy samodzielnie edytować. Jeśli masz z tym problemy, możesz skorzystać z naszej oferty.

Polecamy również poradnik, z którego dowiesz się w jaki sposób napisać profesjonalne dokumenty aplikacyjne oraz znaleźć pracę. Szczegóły tutaj.

 

Kategoria Wzory podań o pracę
Rozdział Handel, dziedziny pokrewne i usługi
Dział Sprzedawcy, akwizytorzy

Pracownikiem Agencji Celnej, występującym w imieniu eksporterów i importerów przed Urzędem Celnym jest agent celny. Jego zadanie to przede wszystkim uzyskanie zgody na dopuszczenie towarów klienta do obrotu w kraju lub na wywóz ich poza jego granice. Jego obowiązkiem jest zatem zebranie kompletu dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku w Urzędzie Celnym. Następnie, towarzyszy on funkcjonariuszowi Urzędu Celnego w odprawie i w razie konieczności, pomaga rozpakowywać i pakować wskazane przez niego towary. Po kontroli, agent celny zobowiązany jest do kontrolowania terminowości regulowania wszystkich należności celnych lub w razie potrzeby dokonać tych należności w imieniu zleceniodawcy. Praca agenta celnego odbywa się wciągu dnia, w stałych godzinach, a czas jego pracy oscyluje w granicach od 9 do 12 godzin. Jego działania są ściśle nadzorowane przez agencję dla której pracuje oraz przez urzędników Urzędu Celnego. Obowiązki agenta celnego wiążą się z częstym przemieszczaniem się na małych odległościach od siedziby agencji dla której pracuje.

Brak

Brak