Podanie o pracę | StartCV.pl

Jak poprawnie napisać życiorys?

Podanie o pracę
Czym jest podanie o pracę?
17 lipca 2018
Rozmowa kwalifikacyjna
Rozmowa kwalifikacyjna – najważniejsze rady
31 lipca 2018
Życiorys

Życiorys.

Jak napisać życiorys?

Choć życiorys opisowy nie jest dziś niezbędnym dokumentem w trakcie procesu rekrutacji, to jednak istnieją zawody, w których jest on wymagany przez pracodawcę. Dlatego warto poświęcić chwilę i przeczytać artykuł, w którym dowiesz się czym jest życiorys oraz jakie są różnice pomiędzy życiorysem a CV.
Przeczytasz również co powinien zawierać życiorys oraz jak wygląda przykładowy życiorys opisowy.

Co to jest życiorys?

Życiorys zwany również życiorysem opisowym jest zwięzłym i skrótowym opisem dotychczasowego życia danego człowieka od urodzenia aż do teraźniejszości. Ogranicza się on do najważniejszych faktów i wydarzeń z życia autora. W bardziej rozbudowanej formie życiorysu czyli w biografii można posłużyć się dokładnymi datami opisującymi konkretne wydarzenia, analizą faktów czy następstwami poszczególnych zdarzeń.

Życiorys a CV.

Wiele osób myli życiorys osobowy z życiorysem zawodowym czyli z CV. Życiorys osobowy jak już wspomniano powyżej, jest to opis życia danej osoby wraz z najważniejszymi faktami w jej życiu. Natomiast CV jest to inaczej przebieg kariery zawodowej, w której opisujemy zdobyte wykształcenie, historię zatrudnienia, umiejętności zawodowe a także przebyte kursy, szkolenia czy sukcesy zawodowe.

Co powinien zawierać życiorys?

Życiorys pisany w trakcie procesu rekrutacji jak również w trakcie nauki szczególnie na lekcjach języka polskiego powinien składać się z:
- w prawym górnym rogu – miejscowość oraz data napisania dokumentu;
- w lewym rogu poniżej – imię i nazwisko oraz dane adresowe autora;
- poniżej na środku – tytuł pisma czyli „ŻYCIORYS”, najlepiej napisać je nieco większą i pogrubioną czcionką;
- poniżej od akapitów – właściwa treść życiorysu;
- z prawej strony pod treścią pisma – podpis.

W treści życiorysu powinny być zawarte takie informacje jak:
- data i miejsce urodzenia;
- imiona i nazwiska rodowe rodziców oraz ich wykształcenie, czy posiadamy rodzeństwo;
- informacje o stanie cywilnym oraz posiadanych dzieciach;
- przebyte wykształcenie ze wskazaniem nazwy szkół, dat rozpoczęcia i zakończenia nauki;
- doświadczenie zawodowe;
- informacje o przynależności do organizacji społecznych, sportowych, politycznych;
- zainteresowania, hobby, szczególne osiągnięcia.

Przykładowy życiorys – wzór.

Warszawa, dnia 5.11.2018 r.

Jan Kowalski
ul. Zamkowa 3/65
01-100 Warszawa

ŻYCIORYS

Nazywam się Jan Kowalski i urodziłem się w 1983 r. w Warszawie. Z zawodu jestem doradcą inwestycyjnym. Mój Ojciec ma 61 lat, ma na imię Karol i jest pracownikiem banku. Moja matka ma 59 lat, ma na imię Krystyna i jest nauczycielem. Posiadam dwoje braci, młodszy Adam ma 30 lat i jest prawnikiem, natomiast starszy Roman ma 35 lat i jest agentem ubezpieczeniowym. Jestem kawalerem.
Szkołę podstawową ukończyłem w 1998 r., następnie w latach 1998 – 2002 uczęszczałem do Liceum Ogólnokształcącego nr VII w Warszawie o profilu matematyczno-fizycznym. Po zdaniu egzaminu maturalnego kontynuowałem w latach 2002 – 2007 naukę w Szkole Wyższej Handlowej w Warszawie na kierunku Zarządzanie i Marketing. Studia zakończyłem obroną pracy magisterskiej pod tytułem: „Wykorzystanie metod symulacyjnych do modelowania i analizy systemów inwestycyjnych”
Po studiach rozpocząłem pracę w Banku Milenium jako doradca inwestycyjny, w kolejnych latach awansowałem i obecnie pracuję na stanowisku starszego opiekuna inwestycyjnego klientów strategicznych.
Na studiach rozpocząłem swą przygodę ze sportem a dokładniej z pływaniem. Obecnie jestem w sekcji pływackiej. Dodatkowo interesuję się polityką międzynarodową i jej wpływem na światową gospodarkę finansową. Lubię również piesze wycieczki górskie.

Jan Kowalski

Życiorys opisowy jest prostą i zwięzłą formą, która obecnie nie jest wymagana przez pracodawcę. Jednak istnieją takie zawody jak żołnierz czy policjant, gdzie dokument ten jest wymagany podczas procesu rekrutacji. Życiorys przydaje się również w trackie nauki lub rekrutacji do liceum czy na studia.

2 Comments

  1. Ida pisze:

    Czyli rozumiem, że życiorys i życiorys zawodowy to dwa różne dokumenty?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *